درباره ما

راهکار های

کــــار آمد

برای صنعت

مســافربری

نارین افزار پویا شرکت نرم افزاری در زمینه اتوماسیون شبکه فروش و پشتیبانی سیستم مسافربری کشور میباشد. شروع به کار از سال 1370 نارین افزاره پویا کار خود را درسال 1370 درزمینه اتوماسیون سیستم مسافربری شروع کرد. از ابتدای کار تعهد، مسئولیت پذیری، وفاداری و رشد پایدار از ارزشهای اولیه نارین افزار بوده و تا امروز به این ارزش ها وفادار مانده است، همکاری با بیش از نیمی از شرکتهای مسافربری ایران گواهی بر این وفاداری به اصول میباشد. مهمترین هدف نارین افزار درک مشکلات و دغدغه های کاربران و ارائه راهکاری کاربردی برای حصول نتیجه ورفع مشکلات میباشد. استفاده از نیرو های آموزش دیده و کار آمد در کناره آخرین پیشرفتهای نرم افزاری برای ارائه راهکارها و نرم افزارهای قوی، ساده و کارآمد برای صنعت مسافربری کشور و همچنین پشتیبانی محصولات ارائه شده از برترین ارزش های نارین افزار میباشد. با علم به این که فروش یکی از دغدغه های اصلی شرکت های مسافربری و مالکان اتوبوس است، شرکت نارین افزار از متدهای روز بازاریابی و فروش حضوری و غیرحضوری، برای برجسته کردن و فروش هر چه بیشتر سرویس های اتوبوسی مالکان و شرکت ها استفاده میکند تا صرفا یک شرکت نرم افزاری نبوده و تبدیل به شکرتی چند جانبه برای رابطه ای برد برد با مشتریان خود شود.